• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Eylül - Ekim 2022

EDİTÖR’DEN
COVİD-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK SİSTEMLERİ: KAZAKİSTAN ÖRNEĞİ
HEALTH SYSTEMS IN THE COVID-19 PANDEMIC: THE CASE OF KAZAKHSTAN
Alpaslan TÜRKKAN
SALGIN KONTROLÜNDE GEVŞEMENİN BEDELİ: KOLOMBİYA ÖRNEĞİ
COST OF LOOSENING IN PANDEMIC CONTROL: CASE OF COLOMBIA
Mehmet ZENCİR
COVID-19 PANDEMİSİNDE VİETNAM VE SAĞLIK SİSTEMİ
VIETNAM AND HEALTHCARE SYSTEM IN COVID-19 PANDEMIC
Sera ŞİMŞEK
COVID-19 PANDEMİSİNDE TAYLAND VE SAĞLIK SİSTEMİ
THAILAND AND HEALTH SYSTEM IN THE COVID-19 PANDEMIC
Kevser DURGUN
44 ÜLKEDE COVID-19 PANDEMİSİ: FARKLILIKLAR BENZERLİKLER VE NEDENLERİ
COVID-19 PANDEMIC IN 44 COUNTRIES: DIFFERENCES, SIMILARITIES AND REASONS BEHIND
Onur HAMZAOĞLU
COVID19 PANDEMİSİ IŞIĞINDA EVSİZLİK VE BARINMA YOKSUNLUĞUNU YENİDEN DÜŞÜNMEK
RETHINKING HOMELESSNESS AND HOUSING DEPRIVATION IN THE LIGHT OF THE COVID-19 PANDEMIC
İrem ŞEVİK, Meltem ÇİÇEKLİOĞLU
İSVİÇRE’DE SOSYOEKONOMİK DURUM VE TESTTEN ÖLÜME DOĞRU COVID-19 BAKIM BASAMAKLARI: NÜFUS TEMELLİ BİR ANALİZ
SOCIOECONOMIC POSITION AND THE COVID-19 CARE CASCADE FROM TESTING TO MORTALITY IN SWITZERLAND: A POPULATION-BASED ANALYSIS
Merve Selek, Birgül PİYAL
Son Sayı