• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Mart - Nisan 2023

EDİTÖR’DEN
FROM THE EDITOR
AKP’Lİ 20 YILIN BİLANÇOSU
THE BALANCE SHEET OF 20 YEARS WITH AKP
Onur HAMZAOĞLU, Osman ÖZTÜRK
1970’LERDEN 2000’Lİ YILLARA DÜNYADA EKONOMİ VE SİYASET
ECONOMY AND POLITICS IN THE WORLD FROM THE 1970S TO THE 2000S
Korkut BORATAV
NEO-LİBERAL KAPİTALİZME EKLEMLENMENİN İDEOLOJİK YÜZÜ
THE IDEOLOGICAL FACE OF ATTACHING TO NEO-LIBERAL CAPITALISM
Aydın ÇUBUKÇU
AKP DÖNEMİNDE ÜRETİM, BÖLÜŞÜM, TÜKETİM
PRODUCTION, DIVISION, CONSUMPTION IN AKP PERIOD
Özgür ÖZTÜRK
AKP’Lİ YILLARDA SİYASAL REJİMİN DÖNÜŞÜMÜ: ÇELİŞKİLİ BİR SÜREÇ OLARAK YENİ FAŞİZM
TRANSFORMATION OF THE POLITICAL REGIME DURING THE AKP YEARS: NEW FACISM AS A CONTRADıCTORY PROCESS
Şebnem OĞUZ
AKP’Lİ YILLARDA SAĞLIK BAKANLIĞI
MINISTRY OF HEALTH IN THE YEARS OF AKP
Kayıhan PALA
SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI’NIN 20. YILINDA BİRİNCİ BASAMAKTA KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ
PREVENTIVE HEALTH SERVICES IN PRIMARY CARE IN THE 20TH YEAR OF THE HEALTH TRANSFORMATION PROGRAM
Meltem ÇİÇEKLİOĞLU, İrem ŞEVİK
TÜRKİYE’DE ÜREME SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN DURUMU: SON YİRMİ YILDA NELER DEĞİŞTİ?
STATUS OF REPRODUCTIVE HEALTH SERVICES IN TURKEY: WHAT HAS CHANGED IN THE LAST TWENTY YEARS?
Şevkat Bahar ÖZVARIŞ
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİ VE SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
TRAINING AND RESEARCH HOSPITALS AND MINISTRY OF HEALTH UNIVERSITY
Raşit TÜKEL
Son Sayı