• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Temmuz - Ağustos 2023

EDİTÖR’DEN
AKP’Lİ YILLARDA ÜNİVERSİTE HASTANELERİ
UNIVERSITY HOSPITALS IN AKP YEARS
Alpaslan TÜRKKAN
AKP’NİN 20 YILLIK İLAÇ POLİTİKALARI
DRUG POLICY(IES) OF AKP IN THE LAST 20 YEARS
Sabih Tekin ÇAĞLAR, Ersin YARIŞ
SON 20 YILDA MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ
UNDERGRADUATE MEDICAL EDUCATION IN THE LAST TWENTY YEARS
Cavit Işık YAVUZ
UZMANLIK EĞİTİMİNİN 20 YILLIK HAZİN ÖYKÜSÜ
20 YEARS OF TRAINING STORY OF SPECIALIZATION
Gülriz ERİŞGEN
SAĞLIK “REFORMU”: KAZANANLAR KAYBEDENLER
HEALTH “REFORM” WINNERS AND LOSERS
Osman ÖZTÜRK
AKP’Lİ YILLARDA TTB
TTB IN THE YEARS OF AKP
Bülent Nazım YILMAZ
NEOLİBERALİZM, PANDEMİ VE YAŞ AYRIMCILIĞI: MEDYA SÖYLEMİ
NEOLIBERALISM, PANDEMIC AND AGE DISCRIMINATION: MEDIA DISCOURSE
Selda BULUT, Nilüfer KORKMAZ YAYLAGÜL
COVID-19 İLE İLİŞKİLİ FAZLADAN ÖLÜMLERİN TÜRKİYE’DEKİ VE DÜNYADAKİ DURUMUNA BİR BAKIŞ
A VıEW AT THE SıTUATıON OF EXTRA DEATHS RELATED TO COVID-19 IN TURKEY AND IN THE WORL
Simge SARI, Meltem ÇÖL
TÜRKİYE’DE HEKİMLERİN COVİD 19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE ÇALIŞMA KOŞULLARI VE AŞILANMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF WORKING CONDITIONS AND VACCINATION STATUS OF PHYSICIANS DURING THE COVID 19 PANDEMIC PERIOD IN TURKEY
Ahmet Alp AKER, Gül GÜLÖRTEN
ÜLKEMİZDE HALK SAĞLIĞI UZMANLIĞI EĞİTİMİNDE İKİ FARKLI YAKLAŞIM: HIFZISSIHHA OKULU VE HACETTEPE TIP FAKÜLTESİ
TWO DIFFERENT APPROACHES TO PUBLIC HEALTH SPECIALIST TRAINING IN TURKEY: SCHOOL OF PUBLIC HEALTH AND HACETTEPE MEDICAL FACULTY”
Necati DEDEDOĞLU
Son Sayı