• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Mart - Nisan 2021

EDİTÖR’DEN
ALMA ATA’DA BELİRLENEN HEDEFLERE NE KADAR ULAŞILDI?
HOW FAR HAVE THE GOALS SET IN ALMA ATA BEEN REACHED?
Kevser DURGUN, Sera ŞİMŞEK
ALMA–ATA BİLDİRGESİ İLE ASTANA BİLDİRGESİ’NİN BENZERLİKLERİ VE FARKLILIKLARI
SIMILARITIES AND DIFF ERENCES BETWEEN DECLARATIONS OF ALMA–ATA AND ASTANA
Kayıhan PALA
HALKIN SAĞLIK HAREKETİ VE SİVİL TOPLUM ALTERNATİF ASTANA TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ BİLDİRGESİ
PEOPLE’S HEALTH MOVEMENT AND CIVIL SOCIETY ALTERNATIVE ASTANA PRIMARY HEALTH CARE DECLARATION
Feride AKSU TANIK
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SARS-COV-2 MARUZİYETLERİNİN MESLEK HASTALIĞI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
ASSESSMENT OF SARS-COV-2 EXPOSURE OF HEALTHCARE WORKERS AS OCCUPATIONAL DISEASE
Süleyman AKKAYA
COVID-19 İÇİN İŞLE İLİŞKİLİ RİSK VE MESLEKİ COVID-19
WORK-RELATED COVID-19 RISK AND OCCUPATIONAL COVID-19
Abdulsamet SANDAL
ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNDE HEKİMLERİN ÇALIŞMA KOŞULLARI, EKONOMİK VE SOSYAL DURUMLARI İLE MESLEKİ MEMNUNİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ASSESSMENT OF WORKING CONDITIONS, ECONOMIC AND SOCIAL STATUS AND PROFESSIONAL CONTENTMENT OF PHYSICIANS IN PRIVATE HEALTH SECTOR
Emel BAYRAK, Hasan OGAN, Mustafa TURAN
GÖZETLEMEK VE GÖZETMEK ARASINDA: AİLE HEKİMLİĞİ BİLGİ SİSTEMİNDE GÖZETİM, MAHREMİYET VE BİYOPOLİTİKA İLİŞKİSİNE DAİR SOSYOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME
BETWEEN TAKE CARE AND MONITOR: A SOCIOLOGIC EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PRIVACY, SURVEILLANCE, BIOPOLITICS IN THE FAMILY HEALTH-CARE INFORMATION SYSTEM
Tuğçe Zeynep ABALI AKGÜL
İSTANBUL’DA ÇIRAK OLARAK ÇALIŞTIRILAN KIZ ÇOCUK VE GENÇLERİN FİZİKSEL BÜYÜME VE GELİŞİMLERİ
THE PHYSICAL GROWTH AND DEVELOPMENT OF FEMALE APPRENTICES LIVING IN ISTANBUL
Mevsim DEMİR, İzzet DUYAR