• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Ocak - Şubat 2023

EDİTÖR’DEN
BY EDITOR
BELGESELİN MERCEĞİNDEN HAPİSHANELERDEKİ ÖLÜM SİYASETİ
THROUGH THE LENS OF THE DOCUMENTARY THE POLICY OF DEATH IN PRISONS
Zeynep ÖZEN BARKOT
HAYATLARIN SEPSİSİ
SEPSIS OF LIVES
Selçuk MIZRAKLI
CEZAEVLERİ VE SAĞLIK GERÇEĞİ
THE REALITY OF PRISONS AND HEALTH
İdris BALUKEN
GEÇİCİ GÖREVLENDİRMEYLE CEZAEVİ HEKİMLİĞİ DENEYİMİ
THE EXPERIENCE OF A PHYSICIAN SECONDMENTED TO A PRISON
Neşe YILMAZ
PANDEMİ TÜRKİYESİ’NDE KADIN MAHPUS OLMAK
WOMEN PRISONERS IN PANDEMIC TURKEY
Ekin Emek BERBER, Günizi SATAR
SİYASİ KADIN MAHPUS OLMAK
BEING A POLITICAL FEMALE PRISONER
Gültan KIŞANAK
HAPİSHANELERDE SAĞLIKLI GIDAYA ADİL ERİŞİM HAKKININ İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE RIGHT TO FAIR ACCESS TO HEALTHY FOOD IN PRISONS
Dicle Dilan SALMAN
HAPSEDİLME, CİNSEL KİMLİK VE SAĞLIK
INCARCERATION, SEXUAL IDENTITY, AND HEALTH
Alper BÜLBÜL, Koray BAŞAR
ÖZGÜRLÜĞÜNDEN YOKSUN BIRAKILANLARIN SAĞLIK HAKKI İLE İLGİLİ TTB ETİK KURULU GÖRÜŞÜ
TMA ETHICS COMMıTTEE OPINION ON THE RIGHT TO HEALTH OF PEOPLE DENIED OF THEIR FREEDOM
Türk Tabipleri Birliği Etik Kurulu Görüşü
YOZGAT PROJESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
AN EVALUATION ON THE YOZGAT PROJECT
Sevinç KAVADARLI, Mümtaz PEKER
Son Sayı