• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Eylül - Ekim 2023

EDİTÖR’DEN
DEPREM
EARTHQUAKE
Cavit Işık YAVUZ
HALK SAĞLIĞI YAKLAŞIMIYLA DEPREMLERE BİR BAKIŞ
A LOOK AT EARTHQUAKES WITH A PUBLIC HEALTH APPROACH
Necati DEDEOĞLU
ÇEVRE SAĞLIĞI BAKIŞ AÇISIYLA DEPREM
EARTHQUAKE FROM ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVE
Çağatay GÜLER
AFET ATIKLARI VE DEPREMLERİN ATIK YÜKÜ
DISASTER WASTE AND WASTE BURDEN OF EARTHQUAKES
Sevilcan Başak ÜNAL, Cavit Işık YAVUZ
DEPREMLERDE ACİL SERVİS ORGANİZASYONU
EMERGENCY DEPARTMENT ORGANIZATION IN EARTHQUAKES
Elif ÖZTÜRK İNCE, Mehmet Ali KARACA
ACİL TIP UZMANLARININ DEPREM DENEYİMLERİ
EARTHQUAKE EXPERIENCES OF EMERGENCY MEDICINE PHYSICIANS
Funda KARABEK AKARCA
AFETLER VE UZMANLIK DERNEKLERİ
DISASTERS AND SPECIALTIES ASSOCIATION
Serkan YILMAZ
TÜRK TORAKS DERNEĞİ DEPREM İZLENİMLERİ
TURKISH THORACIC SOCIETY EARTHQUAKE OBSERVATIONS
Oya İTİL
2023 ŞUBAT DEPREMLERİNDE TTB ODSH KOLUNUN SAHA ÇALIŞMALARI ÜSTÜNE
ON THE EARTHQUAKES OF FEBRUARY 2023 AND THE FIELD STUDIES OF HEALTH SERVICES IN DISASTER SITUATIONS WORKING GROUP
İsmail Seçkin KARA
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 6 ŞUBAT 2023 KAHRAMANMARAŞ VE 20 ŞUBAT 2023 HATAY DEPREMLERİ BİRİNCİ AY RAPORU
TURKISH MEDICAL ASSOCIATION 6 FEBRUARY 2023 KAHRAMANMARAş AND 20 FEBRUARY 2023 HATAY EARTHQUAKES FIRST MONTH EVALUATION REPORT
Türk Tabipleri Birliği
Son Sayı