• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Kasım - Aralık 2023

EDİTÖR’DEN
COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE BİLİM ETİĞİ
SCIENCE ETHICS DURING THE COVID-19 PANDEMIC
Melike YAVUZ, Murat CİVANER
BİLGİ - BİLİMSEL BİLGİ - TIP BİLİMLERİ VE BİLİMSEL DÜŞÜNÜŞ
KNOWLEDGE - SCIENTIFIC KNOWLEDGE - MEDICAL SCIENCES AND SCIENTIFIC THINKING
Alaeddin ŞENEL
COVİD -19 SALGINI VE BİR ELEŞTİRİ, ÖZELEŞTİRİ VE BİR ÖNERİ
COVID -19 EPIDEMICS AND A CRITIQUE, A SELF-CRITIQUE AND A PROPOSAL
Hasan YAZICI
BİLİMİN METALAŞMASINA BİR YANIT OLARAK YAVAŞ BİLİM
THE SLOW SCIENCE AS A RESPONSE TO THE COMMODIFICATION OF SCIENCE
Umut MORKOÇ
2023 ŞUBAT DEPREMLERİNDE TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ VE HALK SAĞLIĞI KOLU DENEYİMİ
2023 FEBRUARY EARTHQUAKES EXPERIENCE OF THE TURKISH MEDICAL ASSOCIATION AND PUBLIC HEALTH SECTION
Gamze VAROL
DEPREM SONRASI RUHSAL SAĞLIĞIN PSİKOPOLİTİĞİ ÜZERİNE DÜŞÜNMEK
THINKING ABOUT PYSYCHOPOLITICS OF MENTAL HEALTH AFTER EARTHQUAKE
Ayşe Devrim BAŞTERZİ
HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ’NİN ŞUBAT DEPREMLERİ SONRASINDA YAPTIĞI ÇALIŞMALAR
SERVICES CARRIED OUT BY THE TURKISH ASSOCIATION OF PUBLIC HEALTH SPECIALISTS AFTER THE FEBRUARY 6 EARTHQUAKES
Bülent KILIÇ, Tuğrul ERBAYDAR, Erdem ERKOYUN
‘‘SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM”DEN “SAĞLIĞIN ÖLÜMÜ”NE: YAPISAL ZEDELENMENİN KLİNİK İZDÜŞÜMLERİ ÜZERİNE KURAMSAL BİR DEĞERLENDIRME
FROM “HEALTH TRANSFORMATION” TO “DEATH OF THE HEALTH”: A THEORETICAL DISCUSSION ON THE CLINICAL IMPLICATIONS OF THE STRUCTURAL DAMAGE
Özen Beltan DEMİR
HAYATTA KALMAK YA DA ÖZGÜR OLMAK GREAT BARRINGTON DEKLARASYONU VE JOHN SNOW MEMORANDUMUNUN KARŞILAŞTIRMASI
SURVIVE OR LIVE FREELY COMPARISON OF THE GREAT BARRINGTON DECLARATION AND THE JOHN SNOW MEMORANDUM
Muhsin GÜLLÜ
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE KIZAMIK SALGINLARI, AŞILAMADA SON DURUM
THE LATEST SITUATION OF MEASLES OUTBREAKS AND VACCINATION IN THE WORLD AND IN TüRKIYE
Özgür SATILMIŞ, Adem ALBAYRAK, Meltem ÇÖL
Son Sayı