• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Eylül-Ekim 2014

HAKEM KURULU’NDAN
FİZİKSEL AKTİVİTE SPOR VE SAĞLIK
PHYSICAL ACTIVITY, SPORTS AND HEALTH
Eriş BİLALOĞLU, Eft al YILDIRIM
TÜKETİM BAĞIMLISI TOPLUM VE SPOR/FİZİKSEL AKTİVİTE
CONSUMPTION ADDICTED SOCIETY AND SPORTS/PHYSICAL ACTIVITY
Nefise BULGU
EGZERSİZ VE PERFORMANS SPORUNDA BEDEN POLİTİKALARI
BODY POLITICS IN EXERCISE AND PERFORMANCE SPORT
Pınar ÖZTÜRK, Canan KOCA
EGZERSİZ VE PSİKOLOJİSİ
EXERCISE AND IT’S PSYCHOLOGY
Ziya KORUÇ
SPORTİF DEĞERLER VE EĞİTİMİ
SPORTS VALUES AND THEIR EDUCATION
Gıyasettin DEMİRHAN
FİZİKSEL AKTİVİTE DAVRANIŞI GELİŞTİRMEDE ETKİLİ ÖĞRETİM STRATEJİLERİ: PROBLEMİ BELİRLE, KANITA DAYALI UYGUN MODELİ SEÇ VE UYGULA
EFF ECTIVE TEACHING STRATEGIES IN DEVELOPING PHYSICAL ACTIVITY BEHAVIOR: IDENTIFY THE PROBLEM, CHOOSE EVIDENCE-BASED APPROPRIATE MODEL AND APPLY
Mustafa Levent İNCE, Deniz HÜNÜK, Mine MÜFTÜLER
VÜCUT GELİŞTİRME ALANINDA BESİN DESTEĞİ KULLANIMINA SOSYOLOJİK AÇIDAN BİR BAKIŞ:’’ABİ BEN YENİ BAŞLADIM, BENİM ALMAMA GEREK VAR MI?”
A SOCIOLOGICAL UNDERSTANDING OF SUPPLEMENT USE IN RECREATIONAL BODYBUILDING: “I HAVE JUST STARTED PUMPING UP AND DO I NEED TO USE THEM?”
Mustafa Şahin KARAÇAM, Canan KOCA
MEDYANIN BİÇİMLENDİRDİĞİ TARAFTARLIK
FANS SHAPED BY THE MEDIA
Ahmet TALİMCİLER
MUHAFAZAKÂRLIK VE PİYASA KISKACINDA KÜRTAJ HAKKI
ABORTION RIGHTS IN THE CROSSFIRE BETWEEN CONSERVATISM AND MARKET ECONOMY
Fatma ÖZDEMİR
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ 2013 YILI DÜNYA SITMA RAPORU’NUN DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATION OF WORLD HEALTH ORGANIZATION WORLD MALARIA REPORT 2013
Barış CAN