• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Mayıs-Haziran 2016

HAKEM KURULU’NDAN
Hakem Kurulu’ndan
ENERJİ VE SAĞLIK
ENERGY AND HEALTH
Melike YAVUZ
KAPİTALİZM VE ENERJİ POLİTİKALARI
CAPITALISM AND ENERGY POLICY
İzzettin ÖNDER
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ENERJİ GÖRÜNÜMÜ
ENERGY USE IN TURKEY AND ALL OVER THE WORLD
Aynur UÇKAÇ
KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALLER SESSİZCE ÖLDÜRÜYOR
COAL-FIRED POWER PLANTS ARE KILLING SILENTLY
Melike YAVUZ
SOMA ÖRNEĞİNDE KÖMÜR MADENCİLİĞİ VE SAĞLIK
COAL MINING AND HEALTH THROUGH THE EXAMPLE OF SOMA
Ahmet SOYSAL
ATIKTAN ETİĞE; NÜKLEER TARTIŞMASI
FROM THE WASTE TO ETHICS; NUCLEAR DEBATE
Filiz YAVUZ
NÜKLEER SANTRALLER İLE İLGİLİ YANLIŞLAR VE BİASLAR, YALANLARA VE SAFSATALARA NASIL DÖNÜŞÜYOR?
HOW DO MISTAKES AND BIASES RELATED TO NUCLEAR POWER PLANTS TRANSFORM INTO LIES AND FALLACIES?
Umur GÜRSOY
HİDROELEKTRİK SANTRALLERLE GELEN YIKIM
DESTRUCTION FROM HYDROELECTRIC POWER PLANT
Hür HASSOY
“YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE YENİ VE YAŞANILABİLİR BİR DÜNYA MÜMKÜN” MÜ?
CAN A NEW AND LIVEABLE WORLD BE POSSIBLE WITH RENEWABLE ENERGY?
Elif HATMAN
TOPLUMSAL CİNSİYET Mİ, ATAERKİ Mİ?
GENDER OR PATRIARCHY?
Melda YAMAN
İCAPÇILIK YÜKÜMLÜLÜĞÜ
ON-CALL OBLIGATION
Türk Tabipleri Birliği