• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Eylül-Ekim 2016

HAKEM KURULUNDAN
UYUMSUZLUK MU? KİTLE PAZARLAMASI MI? TAŞ DEVRİ DİYETLERİ, SANAYİLEŞME VE AŞIRI İŞLEM GÖRMÜŞ GIDALAR
MISMATCH OR MASS MARKETING? STONE AGE DIETS, INDUSTRIALIZATION AND ULTRA-PROCESSED FOODS
Sarah ELTON
EVRİMSEL TIP PERSPEKTİFİ İLE GENETİK HASTALIKLAR
EVOLUTIONARY MEDICINE PERSPECTIVE ON GENETIC DISEASES
Ajlan TÜKÜN, Kıvanç BİLECEN
EVRİMSEL EPİDEMİYOLOJİ: EPİDEMİYOLOJİ VE EVRİMSEL BİYOLOJİNİN SENTEZİ
EVOLUTIONARY EPIDEMIOLOGY: A SYNTHESIS FOR EVOLUTION AND EPIDEMIOLOGY
Efe SEZGİN
EVRİMSEL TIP VE ENDOKRİN FENOTİPLER: ERKEN JUVENİLİTEYE EVRİMSEL BAKIŞ
EVOLUTIONARY MEDICINE AND ENDOCRINE PHENOTYPES: EVOLUTIONARY APPROACH TO EARLY JUVENILITY
Merih BERBEROĞLU
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE EVRİMSEL TIP
INFECTIOUS DISEASES AND EVOLUTIONARY MEDICINE
O. Şadi YENEN
EVRİMSEL ORTAKLIKLAR TEMELİNDE MODEL ORGANİZMALAR: DROSOPHILA MODELİ VE PARKİNSON HASTALIĞI
MODEL ORGANISMS AND COMMON EVOLUTIONARY ORIGINS: DROSOPHILA PARKINSON MODEL
Özge DÜZGÜN
GÖZÜN EVRİMİ
EVOLUTION OF THE EYE
Mahmut Oğuz ULUSOY, Sinan EMRE
EVRİMSEL DİNAMİKLERİN MEYDAN OKUYAN ÖZNESİ OLARAK HIV
HIV AS A CHALLENGING AGENT OF EVOLUTIONARY DYNAMICS
Çağatay TARHAN
EVRİMSEL TIP EĞİTİMİ İÇİN YENİ MODÜLLER: AVUSTRALYA VE İSVİÇRE DENEYİMLERİ
NOVEL MODULES TO TEACH EVOLUTIONARY MEDICINE: AN AUSTRALIAN AND A SWISS EXPERIENCE
Frank RUHLI, Martin HAEUSLER, Arthur SANIOTIS, Maciej HENNEBERG, Gülfi rde Akgül
EVRİMSEL BİYOLOJİ, EVRİMSEL TIP VE TIP EĞİTİMİ: DÜNYA VE TÜRKİYE
EVOLUTIONARY BIOLOGY, EVOLUTIONARY MEDICINE AND MEDICAL EDUCATION: CURRENT STATE IN THE WORLD AND TURKEY
İskender SAYEK
TIP EĞİTİMİNDE EVRİMİ KONUMLANDIRMAK: EVRİMSEL TIP DİSİPLİNİ
FINDING A PLACE FOR EVOLUTIONARY MEDICINE IN MEDICAL EDUCATION : EVOLUTIONARY MEDICINE DISCIPLINE
Mehmet Cem MÜDERRİSOĞLU, Necdet ERSÖZ
ŞİZOFRENİ; EVRİME ÖDENEN BİR BEDEL Mİ?
IS SCHIZOPHRENIA A PRICE OF HUMAN EVOLUTION ?
Ejder Akgün YILDIRIM, Eren YILDIZHAN, Nur ÖZTÜRK