• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Mart-Nisan 2017

HAKEM KURULU’NDAN
HAKEM KURULU’NDAN
KORKU
FEAR
M. İrem YILDIZ, Eriş BİLALOĞLU
KORKUDAN KORKMAK
FEAR OF FEAR
M. İrem YILDIZ
KORKU TOPLUMUNDA ŞİDDETİ “İZLEMEK”: PSİKO-ANTROPOLOJİK BİR TAHLİL
WATCHING VIOLENCE IN FEAR SOCIETY: A PSYCHO-ANTHROPOLOGICAL ANALYSIS
Hülya DOĞAN
HEP DİKEN ÜSTÜNDE: KAYGI VE TÜRKİYE
ALWAYS ON TENTERHOOKS: TURKEY AND ANXIETY
Berkant SAĞIR, Tolga BİNBAY
BİR İKTİDAR ARACI OLARAK KORKU
THE FEAR AS AN INSTRUMENT OF POWER
Sibel ÖZBUDUN
KORKUDAN ÖZGÜR OLMAK
FREEDOM FROM FEAR
Kerem ALTIPARMAK
KORKU REJİMLERİNDE DİRENİŞİN İMKÂNI
THE OPPORTUNITY FOR RESISTANCE UNDER THE REGIMES OF FEAR
İnan GÜNDOĞDU
AKADEMİSYEN KADINLARIN KORKULARI
FEARS OF ACADEMICIAN WOMEN
Gökçe ZEYBEK KABAKCI
KADINA KARŞI ŞİDDET VE KORKU
VIOLENCE AGAINST WOMAN AND FEAR
Suzan SANER
DOKTOR KORKUSU
THE FEAR OF DOCTORS
İlker KÜÇÜKPARLAK
MEDYADA YAŞLANMA KARŞITI SÖYLEM VE YAŞLILIĞIN TEMSİLİ
REPRESENTATION OF AGING AND ANTI-AGING DISCOURSE IN MEDIA
Nilüfer KORKMAZ YAYLAGÜL, Selda BULUT